Liên hệ Tìm kiếm
tài liệu

Xử lý khuôn mẫu, mô hình

NC7000

Máy gia công điều khiển NC ROUTER NC7000
  • Được lựa chọn để tương thích giữa đầu trục và bàn gia công a
  • Chiều dài của trục Z được lắp ráp tương thích với việc gia công sản phẩm 3 chiều
Trục chính Built-in AC spindle
11kw 100~20,000min-1
Bàn gia công 2,100×1,300 2,600×1,300
Trang bị ATC Bộ trữ dụng cụ BT30 – 16 vị trí
Trang bị NC Điều khiển 3 trục, điều khiển  đồng thời 3 trục
Hành trình
X 2,100
Y 1,300
Z 600
Thể loại
Xử lý khuôn mẫu, mô hình
Ứng dụng / Vật liệu