Liên hệ Tìm kiếm
tài liệu

Chế biến gỗ

NC6000

Máy gia công điều khiển NC ROUTER NC6000
  • Được lựa chọn để tương thích giữa đầu trục và bàn gia công
  • 2 bàn gia công , có thể gia công đồng thời 2 đầu gia công (tùy chọn)
  • Khả năng sử dụng khoan và cưa (tùy chọn)
Trục chính Built-in AC spindle
11kw 100~20,000min-1
Bàn gia công 2,100×1,300 2,600×1,300 3,100×1,550
Trang bị ATC Bộ trữ dụng cụ BT30 –  16vị trí
Trang bị NC Điều khiển 3 trục, điều khiển đồng thời 3 trục
Strokes,mm
X 2,100
Y 1,300
Z 350
Thể loại
Chế biến gỗ
Ứng dụng / Vật liệu