Liên hệ Tìm kiếm
tài liệu

Thiết bị nhà ở

NCN1200U

Máy gia công điều khiển NC ROUTER 6 trục với 4 trục đồng thời , Kiều cần trục NCN1200U
  • Thiết kế mới với chiều cao được giảm thiểu
  • Chú trọng đến môi trường làm việc
  • Điều khiển 6 trục, Điều khiển 4 trục đồng thời “
Trục chính Built-in AC spindle
11kw 100~20,000min-1
Bàn gia công 3,000×1,500
Trang bị ATC Bộ trữ dụng cụ BT30 – 8 vị trí
Trang bị NC Điều khiển 4 trục, điều khiển  đồng thời 4 trục
Hành trình
X 3,800
Y 1,800
Z 400
U 3,800
Thể loại
Thiết bị nhà ở
Ứng dụng / Vật liệu