Liên hệ Tìm kiếm
tài liệu

Thiết bị nhà ở

NC260/NC160

Máy gia công điều khiển NC ROUTER cỡ nhỏ NC260/NC160
  • Tiết kiệm không gian
  • Khoảng cách giữa các đầu trục gia công có thể thay đổi được (chỉ có thể thay được 1 đầu trục)
Trục chính Spindle cao tần
3.8kw 3,000~24,000min-1 ×2
Bàn gia công 1,200×600
Trang bị ATC ISO30 5 vị trí×Mỗi trục
Trang bị NC Điều khiển 3trục, điều khiển đồng thời 3 trục
Hành trình
X 600
Y 1,200
Z 150
Thể loại
Thiết bị nhà ở
Ứng dụng / Vật liệu